EN LV LT

ADB “Compensa Vienna Insurance Group” Eesti filiaal

Compensa Vienna Insurance Group, ADB Eesti filiaali ainuomanik on juhtiv Austria kindlustusgrupp Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe.

Vienna Insurance Group on üks suurimaid börsil noteeritud rahvusvahelistest kindlustusgruppidest Kesk- ja Ida- Euroopas ning omab rahvusvahelist krediidireitingut Standard & Poor’s A+. Kindlustusgruppi kuulub ligikaudu 50 kindlustusseltsi 25 riigist, kindlustusgrupi peakontor asub Viinis.

Vienna Insurance Group annab tööd ligikaudu 25 000 inimesele ning haldab sadade tuhandete klientide riske ja investeeringuid üle kogu Euroopa. Grupi 2018. aasta kindlustusmaksete kogumaht oli ligikaudu 10 miljardit eurot, millest umbes pool laekub Kesk- ja Ida- Euroopa piirkonnast.

Oma koduturul Austrias on Vienna Insurance Grupil kindlustuskogemusi juba ligikaudu 200 aastat. Üheksakümnendatel aastatel laieneti Kesk- ja Ida- Euroopa piirkonda ning tänaseks kuuluvad gruppi paljud kohalikel turgudel tuntud elu-ja varakindlustusseltsid.

Väljaspool oma koduturgu Austriat tegutseb Vienna Insurance Group läbi oma tütar- ja sidusettevõtete veel Bulgaarias, Eestis, Gruusias, Horvaatias, Leedus, Lätis, Makedoonias, Moldovas, Montenegros, Poolas, Rumeenias, Serbias, Albaanias, Slovakkias, Sloveenias, Tšehhi Vabariigis, Türgis, Ungaris, Ukrainas ja Valgevenes.

Vienna Insurance Group on esindatud ka Saksamaal, Itaalias ja Lichtensteinis.